Það krefst starfskrafta hundruða einstaklinga að skapa hagnýta hönnun á góðu verði sem gerir daglegt líf þægilegra. Hér að neðan er lýsing á starfsemi þeirra deilda sem IKEA verslun samanstendur af.

Útstillingadeild

Sem húsbúnaðarfyrirtæki þarfnast IKEA sérfræðinga í ústillingum og innanhússhönnun, grafískri hönnun og iðnaðarmanna. Verslunin þarfnast stöðugra umbóta og breytinga til að vera ávallt í góðu ásigkomulagi.

Þjónustudeild

Innan þjónustudeildar IKEA eru störf víðast hvar í versluninni, allt frá móttöku viðskiptavina og gæslu barna til afgreiðslu á kassa, móttöku skilavara og starfa í þjónustuveri.

Birgðasvið

Birgðasvið IKEA sér til þess að flæði vara frá birgja til viðskiptavinar sé eins beint og hagkvæmt og mögulegt er, og að það valdi sem minnstum umhverfisáhrifum. Það nær bæði yfir flutning og meðhöndlun vara í dreifingarmiðstöðvum og í verslunum.

Veitingasvið

Veitingasvið IKEA býður upp á fjölbreyttar stöður innan sex sviða – á veitingastaðnum, kaffihúsinu, í IKEA Bistro, sænska matarhorninu, bakaríinu og mötuneyti starfsmanna.

Söludeildir

Sölufulltrúar okkar kynna vöruúrvalið og eru stuðningur við sjálfsafgreiðslukerfi IKEA á hverjum degi. Það krefst söluhæfileika auk þekkingar á viðskiptavinum IKEA, hugmyndafræði IKEA og vöruúrvali IKEA.

Skrifstofa

Á skrifstofu fyrirtækisins starfa sérfræðingar við ýmis störf s.s. markaðsmál, þýðingar, mannauðsmál, fjármál, tölvu- og tæknimál, vöru- og sölustýringu, fyrirtækjaþjónustu, teikningar o.fl.

Öryggisdeild

Hjá fyrirtækinu eru starfandi öryggisverðir allan sólarhringinn. Hlutverk þeirra er að tryggja öryggi í verslun og á starfssvæðum byggingarinnar. Öryggisverðir eru sérþjálfaðir í skyndihjálp og neyðarviðbrögðum.


Auk ofangreindra deilda eru starfandi minni einingar sem sjá til þess að daglegur rekstur verslunar gangi vel fyrir sig.

Aftur efst
+
X